Ontspan!
 

 

Contra indicaties

Massage: 

Geef altijd je klachten aan mij door. Ik zal je er ook naar vragen voor dat ik met de massage begin. Het kan zijn dat ik moet adviseren een arts te raadplegen voordat we met de massage kunnen beginnen. Geef ook altijd van te voren aan of je bloedverdunners gebruikt.

In sommige gevallen mag u niet gemasseerd worden.

Belangrijke contra-indicaties zijn o.a.:

·   Koorts (vanwege een al aanwezig zijnde verhoogde stofwisseling)

·   Infectieziekten bijvoorbeeld bij: griep, ernstige verkoudheid, corona

·   Een zeer slechte algemene gezondheidstoestand (Quantum Touch Healing kan hier wel een uitkomst bieden)

·   Besmettelijke huidziekten

·   Ernstige vaatziekten en stoornissen

·   Kwaadaardigheden (kanker)

·   Ontstekingen bv slijmbeursontstekingen (Quantum Touch Healing kan hier wel een uitkomst bieden)

·   Grote wonden

·   De eerste 3 maanden van de zwangerschap (Quantum Touch Healing kan hier wel een uitkomst bieden)


Relatieve contra-indicaties

Heb je last van een of meerdere punten die hieronder vermeld staan. Dan mag je gewoon gemasseerd worden. Ik sla dan wel de plekken over waar de onderstaande problemen zich bevinden.    

·   Spataders

·   plaatselijke ontstekingen (Quantum Touch Healing kan hier wel een uitkomst bieden)

·   botbreuken

·   Verrekte of gescheurde pezen, spieren en gewrichtsbanden (Quantum Touch Healing kan hier wel een uitkomst bieden)


 

Contra-indicaties Quantum Touch behandeling.

 

Bij orgaantransplantaties is extra voorzichtigheid geboden. Na een transplantatie moeten medicijnen worden ingenomen. Deze verkleinen de kans op afstoting. Door Quantum Touch toe te passen is er een reële kans dat de werking van die medicijnen kleiner wordt. Daardoor zou afstoting van het nieuwe orgaan mogelijk zijn.

Healing kan in vele gevallen baten waar massage geen uitkomst kan bieden.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram